Contact

  • Názov prevádzky:Little Chef
  • Adresa prevádzky:Pekníkova 6, 841 02 Bratislava
  • Stránkové hodiny:pondelok – piatok od 8:00 hod do 16:00 hod
  • Obchodné meno:CITY GASTRO s. r. o.
  • Sídlo:Sliačska 1/E, 83102, Bratislava
  • IČO:46 323 279
  • DIČ:2023335237
  • Zápisaná:v OR Okresného súdu BA I Oddiel Sro, Vložka číslo: 75649/B