Contact

  • Zodpovedný vedúci:Jaroslava Medviďová manager@littlechef.sk
  • Kancelária / Office:Michaela Bánovcová info@littlechef.sk +421 948 321 921

  • Názov prevádzky:Little Chef
  • Adresa prevádzky:Pekníkova 6, 841 02 Bratislava
  • Stránkové hodiny:pondelok – piatok od 8:00 hod do 16:00 hod
  • Obchodné meno:CITY GASTRO s. r. o.
  • Sídlo:Račianska 71, Bratislava 831 02
  • IČO:46 323 279
  • DIČ:2023335237
  • Zápisaná:v OR Okresného súdu BA I Oddiel Sro, Vložka číslo: 75649/B