Contact

 • Názov prevádzky: Little Chef
 • Adresa prevádzky: Pekníkova 6, 841 02 Bratislava
 • Zodpovedný vedúci: Lukáš Kubinský
 • Tel. kontakt: +421 948 321 921
 • E-mail: info@littlechef.sk
 • Stránkové hodiny:pondelok – piatok od 8:00 hod do 16:00 hod
 • sobota – nedeľa zatvorené
 • Obchodné meno: CITY GASTRO s. r. o.
 • Sídlo: Račianska 71, Bratislava 831 02
 • IČO: 46 323 279
 • DIČ: 2023335237
 • Zápisaná: v OR Okresného súdu BA I Oddiel Sro, Vložka číslo: 75649/B